Haalbaarheidsstudie
zonnestroominstallatie

Het Parkmanagement Waarderpolder organiseert de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie aan te vragen voor een zonnestroomsysteem. 
Vrijblijvend advies over de mogelijkheden van zonnepanelen op uw bedrijfsdak
Technische analyse     
Installatieontwerp  
Verwachte kosten
Verwachte opbrengst van het systeem  
Terugverdientijd van het systeem
Advies over de dakbedekking  
Wind en ballastberekening
Vrijblijvend locatiebezoek
Al

--

inschrijvingen!

Zonnestroom-installatie voor uw bedrijfspand

Parkmanagement Waarderpolder ziet dat er nog veel onbenut dakoppervlakte is in de Waarderpolder. Wij willen het voor ondernemers en dakeigenaren makkelijk maken om te investeren in zonne-energie, omdat dit bijdraagt aan de energietransitie. 

Naast de subsidieregeling voor dakonderzoeken kunnen ondernemers gemakkelijk informatie ontvangen over wat mogelijk is op hun dak. Hiervoor werken we samen met Sunergetic die snel en gemakkelijk de mogelijkheden in beeld kan brengen. 

Ook zonnepanelen op uw bedrijfspand om uw stroomkosten te verlagen?  Ons doel is samen met u te komen tot een optimaal jaarlijkse productie van uw duurzame investering.  

Wij bieden u, naast de haalbaarheidsstudie, ook financieel advies en ondersteuning bij het uitzoeken van de beste subsidiemogelijkheden.


Subsidie mogelijkheden

Vanuit de Parkmanagement Waarderpolder is er voor u ook een subsidie beschikbaar voor dakonderzoek. Zo kunt u een constructiebedrijf een constructieberekening laten opstellen en hieruit opmaken of uw draagkacht naar behoren is. 

Parkmanagement Waarderpolder kan maximaal 50% van de kosten subsidiëren, met een maximum van €1.000,-. Informeer naar de voorwaarde via stan@waarderpolder.nl.

Gratis ontwerp voor uw bedrijfspand

Doet u een aanvraag via de website? Als wij uw gegevens hebben ontvangen doen onze experts een analyse op afstand. Zo komen we eerst tot een indicatief ontwerp met een kostenindicatie en verwachte opbrengst. Aan dit ontwerp zijn geen kosten verbonden.

Daarna volgt fase twee met een vrijblijvende technische inspectie op uw locatie van Sunergetic. Wij maken o.a. een technisch ontwerp en een wind- en ballast berekening. 

Ook brengen wij samen uw energievraag voor de komende jaren helder in kaart. Al deze factoren wegen mee in ons definitieve advies.

Grondige inspectie en analyse

Weging van alle relevante factoren